Becommer.com

Tıklayın Sizi Arayalım

Tıklayın Sizi Arayalım


2022 E-İhracat Teşvikleri ve Krediler Rehberi

E-İhracat Teşvikleri ve Kredi Miktarları 2022

E-ticaretin yükselişi doğal olarak, e-İhracat teşvikleri ve desteklerine olan ilgiyi artırdı. e-Ticaretin göstermiş olduğu başarı ivmesi, bir çok  girişimci ve markanın e-İhracata yönelmesine neden oldu. E-ihracat döviz, kazanmanın ve şirketlerin işlerini finanse etmesinin yegane yolu olarak kabul görüyor. Yeni pazar arayışları elbette çeşitli riskler doğruyor ancak E-ihracat teşvikleri, girişimcilerin daha cesur hareket etmesine de yardımcı oluyor.  

ilgili:2022’de Amerika’ya E-İhracat Yapmanın Adım Adım Yol Haritası

İlgili: Becommer Amazon Hesap Açma Hizmetleri 

İlgili: Becommer Amazon Hesap Yönetim Hizmetleri 

Bu endişelerin yarattığı baskı ile  yapılacak atılımlar için harcanması gereken yüksek meblağlar yatar. Hedeflenen başarıya ulaşılamaması hâlinde ortaya çıkabilecek zarardan kaynaklanan çekinceler ve çabalar anlaşılır olsa da bazı yollarla bertaraf edilebilir. e-İhracat teşvikleri, bu konudaki en büyük yardımcılarınızdan biridir. Devlet kökenli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ihracatçı destekleri, e-ihracat hedefinin çok daha ulaşılabilir olmasını sağlar.

Değişen ve gelişen ekonomi düzeninde, ülke ekonomilerinin büyümesinin büyük ölçüde ihracatta göstereceği performansa bağlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle, tüm ülkeler ihracata ayrı bir önem veriyor. Global pazarlarda yüksek rekabetin getirdiği stresi, e-ihracat teşvikleri ve geliştirdikleri stratejiler ile aşmaya çalışıyor.

ilgili: 2022’de Moda ve Tekstil’de E-İhracata Yön Veren 10 Trend

Ülkemiz, gelişmekte olan bir ülke, uzun zamandan beri dışa bağımlı ve açık bir büyüme modeli uygulamaya çalışıyor. Dışa açık büyüme modeli ve globalleşmenin gereği, ihracatın ne kadar kıymetli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. İhracat ile ekonomi güçlenebilir, ekonomi kaynaklı toplumsal sorunların önü alınabilir. 

E-İhracat teşvikleri ve destekleri günün şartlarına göre mutlaka iyileştirilmeli ve ihracatçı motive edilmelidir. Bu desteklrin temel amacı, ihracatçıyı rekabete hazırlayıcı nitelikle olmalıdır.  

ilgili: Mikro İhracat ve ETGB Hakkında Merak Edilenler!

İlgili: Becommer Amazon Danışmanlık Hizmetleri 

İlgili: Becommer PPC Reklam Kurulum Hizmetleri 

Ülkemiz e-ihracatın gelişmesi için gümrük düzenlemelerine gitmeli, dünya ekonomisinden alacağı payı artırmak için geleneksel ticaretin dışına çıkmayı göze almalıdır.

 

e-İhracat Teşvikleri, genel olarak 6 ana gruba ayrılabilir. Bu destek türleri aşağıdaki gibidir:

 • Mal ve ürün ihracatı destekleri
 • Hizmet sektörü ihracatı teşvikleri
 • Teknik müşavirlik teşvik ve destekleri
 • Turquality markalaşma teşvik ve destekleri
 • KOSGEB’in ihracat teşvik ve destekleri
 • Eximbank’ın ihracatçıya verdiği teşvik ve krediler

Bu desteklerin tamamı Türkiye devleti tarafından sağlanıyor. İlk dört teşvik türü, Ticaret Bakanlığı ihracat teşvikleri destekleri başlığında veriliyor, son iki teşvik ise devletletin diğer iştirakleri tarafından veriliyor. 

Devlet Tarafından Destekelen Sektörler

Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki sektörlere teşvik ve destekte bulunuyor;

 1. Eğitim alanında verilen teşvik ve destekler
 2. Sağlık ve sağlık turizmine yapılan yatırım teşvikleri
 3. Bilişim odaklı oyun ve uygulama projeleri
 4. Sinema ve belgesel film destek ve teşvikleri
 5. Yayıncılık faaliyetelerine verilen destekler
 6. Lojistik yatırımlarına yönelik destekler
 7. Yönetim danışmanlığına yönelik teşvik ve destekler

E-İhracat teşvikleri, görüldüğü gibi geniş bir iş koluna yayılmış durumda, Türkiye büyüme modelini, 1980’de aldığı ihracat merkezli büyüme kararı ile şekillendirmiştir. E-İhracat teşvikleri ve desteleri düzenlemelerinin mahiyeti, girişimcinin finansal ihtiyaçlarını karşılıyor diyemeyiz. Bununla birlikte, ülkemizin teşvikleri her geçen gün artmaktadır.

İlgili: Becommer PPC Reklam Yönetimi

İlgili: Becommer Amazon Ürün Listeleme Hizmetleri

E-İhracat teşvikleri ile global pazarlarda mal ve hizmet satmaya çalışan bireyler ve kurumlar mikro ihracat statüsünden de yararlanabilir. Gümrük vergisinden arındırılmış mikro ihracat destekleri , küçük işletme sahiplerini dış pazarlara daha kolay taşıyabilmektedir.

 

Devlet Tarafından verilen e-İhracat Teşvikleri Neyi Kapsıyor?

Peki ilgi kurumlara ne çeşit yurt dışı İhracat ve e-ihracat teşvikleri veriliyor? e-İhracat ve ihracat alanında verilen teşviklerin başlıca şu başlıklarda verildiğini söyleyebiliriz.

 1. Mağaza, depo ve ofis gibi yatırımlara, kira desteği veriliyor.
 2. İhracat ve e-ihracat navlun desteği.
 3. Belgelere kolay erişim desteği.
 4. İhracata yönelik reklam ve tanıtım destekleri.
 5. Fuar destekleri ve teşvikleri.
 6. Seyahat ve Pazar analizi desteği.
 7. Hedef pazarda alınacak marka tescili desteği.
 8. Tüm fuar türlerine yönelik teşvikleri kapsıyor.

E-ihracat KOSGEB Teşvikleri 2022

Program kapsamında 2021-1 ve 2021-2 şeklinde 2 proje teklif çağrısı uygulanmaktadır.

2021-1 kapsamında akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim ve makine imalat sektöründeki teknoloji geliştirici KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir.

İlgili: Becommer Amerika Şirket Kuruluşu Hizmetleri 

İlgili: Becommer İngiltere Şirket Kurulum Hizmetleri 

2021-2 kapsamında ise imalat sanayindeki KOBİ’ler aşağıda belirtilen 8 dijital teknoloji alanında faaliyet gösteren bir veya birkaç teknolojiyi, birlikte üretim veya ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak üzere proje başvurusu yapabilmektedir.

E-İhracat Kosgeb teşvikleri ve Verilen Hibeler?

 1. Big Data’nın işlenmesi ve özellikle imalatta kullanılmasını kapsar  
 2. Nesnelerin interneti olarak da bilinen IOT teknolojini
 3. Robot teknolojiSİ yatırımlarını,
 4. Akıllı sensör teknolojisine yapılan yatırımları
 5. Yapay zekâ ( Artificial intelligence, AI) yatırımalarını
 6. Siber güvenlik yatırımalarını,
 7. Akıllı otomasyon sistemleri ve yatırımaları
 8. Artırılmış gerçeklik ( Augmented Realit) /sanal gerçeklik (Virtual reality; VR) kapsıyor.
 • Destek süreleri en az 8, en çok 16 ay olarak belirlenmiştir.
 • 300.000 TL geri ödemesiz, 700.000 TL de kredi şeklinde verilir.
 • Personel dışındaki giderlere verilen destek %60 olarak belirlenmiştir. KOSGEB tarafından verilen bu desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u ise geri ödemesiz olarak kullanılabiliyor. Açık kaynak kullanım ve Türk menşeli makina alımında bulunan ve bunu belgeleyebilen girişimcilere ek olarak %15 daha destek verilir.  

E-Ihracat Teşvikleri-Ve-Hibeleri-2022-Becommer

İhracat ve E-İhracat Teşvik Şartları 2022

İhracat ve e-ihracat teşvikleri, şartlarla belirlenmiştir. 

 • Şahıs şirketi dışında şirket kurmalısınız
 • e-İhracat için açmış olduğunuz web sayfası yabancı ülkede konumlandırılmalı ve hedef pazarın dili kullanılmalı
 • e-İhracat teşvikleri kapsamı Türk ürünlerini kapsar

İhracat ve e-ihracat teşvik şartları arasında teşvik belgesi almak zorunlu değildir.  Başvurular, web sayfasından yapılıyor, talep ettiğiniz destek iş kolunuza göre değişiyor. Buna göre sizden evrak talebinde bulunuluyor.

 

 Bir yanıt yazın