Becommer.com

Mikro İhracat ve ETGB Hakkında Merak Edilenler!

Mikro İhracat ve ETGB ayrılmaz bir çift uygulama. Mikro ihracat yapabilmek ETGB koşullarından geçiyor. Peki nedir bu ETGB ve Mikro İhracat?

Mikro İhracat ve ETGB

Tarihi İpek yolu ile daha da belirginleşen ve insanlık tarihi boyunca var olan, insanlığın mal alış ve satışını kapsayan ticari faaliyetler son yıllarda artık internet üzerinden ve çeşitli platformlar yoluyla gerçekleştiriliyor. 

Bulunduğu ülke dışına yapılan ticari faaliyetler genel olarak ihracat diye adlandırılıyor. İhracat , yabancı para birimi kullanılarak ülke dışına ürün veya hizmet satma eylemlerini kapsıyor. Dış satış veya yurt dışına satış da denilebiliyor.  Günümüzün ekonomileri için yurt dışına satış yapmak çok önemli bir ticari faaliyet.  Özellikle Türkiye için. Türk lirasının değer kaybı ve yabancı paraların yükselişi yurt dışına satışların daha da karlı olmasını sağlıyor. Ticarette ürün ve hizmetlerin alıcı bulduğu alanlara Pazar yeri deniyor ve bir tacir eğer Pazar yerini daha da genişletirse kazancını çoğaltarak dünya çapında bir pay elde etmiş oluyor.

Ticaretin temelinde para kazanmak varsa hangi faaliyet kazancı arttırıyorsa ona yönelmek tabii ki en mantıklı iş olacaktır.

Günümüze kadar çeşitli iletişim yolları ile yapılan ihracat artık  ev ortamında da rahatlıkla gerçekleşiyor.

Eski zamanlarda, kervanlarla farklı ülkelere yapılan yolculuklar ile ürün ve mal satan tacirler şimdi artık evlerinde ve oturdukları yerden satış işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Internetin icadı ile ihracat artık elektronik ortama taşındı. Bir ticari firma olarak şirketinizin ofisinden dünyanın neresinde olursa olsun firmalarla iletişime geçip satış yapabiliyorsunuz. Son yıllarda ise bu ticari faaliyetler bireysel -perakende faaliyetlere döndü ve kişiler bireysel olarak internet ortamında satış yapmaya başladı.

Yurtdışına Ürün Satışı Nasıl Olur?

Mikro ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen işletmelerin ürün ve hizmetlerini satabileceği iki farklı yöntem bulunuyor.

 • E-ihracat Siteleri
 • E-ihracat Pazaryerleri

İlgili:Artıları Ve Eksileri Ile Online Pazaryeri Ve E-Ticaret Sitesi

E-ihracat siteleri genellikle işletmelerin bir e-ihracat paketi alarak kendi sitelerini kurduktan sonra satışlarını markaları adına yaptıkları yönteme verilen isimdir.

Pazaryeri platformları ise, yurtdışında faaliyet gösteren Amazon, Ebay ve ETSY gibi platformlarda mağaza açarak işletmelerin ürün ve hizmet satışı yapmasına verilen isimdir.

Yurt dışına internet ortamında yapılan bu ticaretin adı elektronik ticaret olarak geçerken devletler de yeni uygulamalara yönelik yasa ve yönetmelikler çıkarmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki 12247 nolu kanun elektronik ticareti şu şekilde tanımlıyor: Elektronik Ticaret Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti kapsayan bir terimdir.

Peki bu faaliyetin düzenlendiği yasanın diğer maddelerinde neler var, nelere dikkat etmek gerekiyor?

e-Ticaret Mevzuatı

Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

 • a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.
 •  b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.
 • c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.
 • (2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

(Ticari iletişimde: ) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır. b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.

Ticari elektronik ileti gönderme şartı MADDE 6 –

 • (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.
 • (2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Ülke dışına yapılan ticari faaliyetlerde gümrük beyanı doldurulması gerekiyor. Gümrük beyannamesi diye tanımlanan bu beyannamede ülkeye giriş veya çıkış yapacak olan malların, eşyaların detaylı olarak bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirim işini resmi olarak adı: Gümrük Beyanı. Bu beyanda verdiğiniz bilgiler doğrultusunda hangi kurallar veya yönetmeliklerin uygulanacağı belirlenir ancak en öncelikle bilgileriniz gümrük idaresi tarafından doğrulandıktan sonra ödemeniz gereken vergi miktarı belirlenir. Bu şekilde alınan kayıtlar ile ülkenin ihracat istatistikleri çıkarılabilir. 

Gümrük beyannamesinde hangi bilgiler yer alır?

Yurtdışına yapılan ticaret için doldurulan gümrük beyannamesinde o malın konu olduğu gümrük işlemleri ile ilgili mevzuatta belirlenen tüm bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler arasında malın hangi ülke ile yapılan ticarete konu olduğu, hangi firmadan alınıp satıldığı, nasıl taşındığı, malın cinsi, miktarı, hangi tarifeye uygun olduğu, malın kaynağı, değeri, gibi bilgiler yer alır.

Gümrük beyannamesinin bağlayıcılığı vardır ve resmi bir belge olduğu için her türlü yanlış bilgiden dolayı cezalandırılma gibi bir durum söz konusudur. Gümrük beyannamesinde verilen bilgiler ödemeniz gereken verginin dayanağıdır ve dolayısıyla yanlış bilgi cezai bir duruma yol açar.

Aynı şekilde Elektronik ticaret için de bir uygulama bulunmaktadır. Kısa adı ETGB olan,açılımı ise Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi olan ETGB tam olarak nedir ve neleri kapsamaktadır?

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Öncelikle elektronik ticaretten söz ederken yurt içine veya dışına, tamamen elektronik ortamda fiziksel olarak bir araya gelmeden yapılan ticaretten söz ettiğimizi hatırlatalım. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ise gümrüğe ait işlemlerin de elektronik ortamda gerçekleşmesini ifade eder. Hiçbir şekilde kağıt kullanımı olmayan bu e-ticaret de denilen ticari faaliyet için bir gümrük müşavirine  de ihtiyacınız olmaz. Elektronik ticaretin yer aldığı mikro ihracat beyannamesinde gümrük işlerini yapanın hem alıcı hem de satıcı tarafından yetkilendirilen kargo firmaları olduğu belirtilmiştir.

ETGB beyanını alıcılar ve göndericiler adına yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır. 
Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) Uygulaması kapsamında;
– Bireysel kullanım için satın aldığınız eşyanızın gümrük işlemlerinin, yetki verilen kargo firmalarınca  (hızlı kargo operatörleri) yapılması mümkündür. Böylece yurtdışından satın aldığınız bir ürüne herhangi bir resmi süreç yaşamadan ve ayrıca gümrük işleri ile uğraşmaksızın yurtiçinden satın almış gibi kolayca ulaşabilirsiniz. 

Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB çıktısını vergi dairesine ibraz ederek KDV iadesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ETGB dökümü çıktısının alınamadığı durumlarda kargo firması tarafından beyanname ile ilgili bilgileri içeren bir yazı tarafınıza iletilir.

Bu yazı ve beyannameyi vergi dairesine ibraz ederek KDV iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

ETGB uygulaması kapsamında hangi işlemler yapılır?

Aşağıda belirtilen hızlı kargo işlemleri ETGB kapsamında yapılabilir: 
– Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlardan değeri 150 Avro’yu geçmeyen kargolar
– ihracat rejimine konu olan miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşyalar
– serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen değeri 1.500 Avro’ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen eşya, 
– numune olarak gönderilen eşyalar
– Yolcunun ülkeye girişinden bir ay öncesi veya üç ay sonrası gelen kişisel eşya.
-Kamuya ait kurum ve kuruluşlara, müzelere, kütüphanelere, eğitim ve bilimsel araştırma üzerine çalışan kuruluşlara gelen kitaplar ve basılı yayınlar

Gümrük konusunda düzenlenmiş yönetmelikler ve yasalara göre takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, cep telefonu, elektronik sigara ve kartuşlar ve kozmetik ürünlerin yurda ithal edilmesi yasaktır.
İlaçlar ve sporcu gıdalarının yurda girişi ise belli koşullara bağlıdır.


GTİB -Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu –

Dünya Gümrük örgütü tarafından ihraç edilen ürünlerin hangi ülkeden ihraç edildiğini ve türünü gösteren uluslararası bir koddur. ETGB ihracatı yapanların mutlaka GTİB bilgilerini öğrenip bildirmeleri gerekir ki KDV iadesinden yararlansınlar. Elektronik ticaret gümrük beyannamesi, bir diğer ifade ile; havayolu, denizyolu, karayolu veya hızlı kargo ile gönderilen veya alınan eşyanın gümrükten çekilmesi sürecinde kullanılan ve tüm bürokrasinin dijital ortamda yürütüldüğü bir yapıdır. İşlemi hızlandır.

GTİP kodunun kullanım alanları ise şu şekildedir: 

 • Dış ticarete konu olan ürünlerin kontrolleri 
 • Gümrük vergilerinin belirlenmesi 
 • Nakliye vergileri ile istatistik kontrolleri 
 • Uluslararası ticaret istatistiklerinin kayıtlarının tutulması 
 • Ticaret ile alakalı alınacak karar ve toplantılarda 
 • Menşei kurallarının saptanması 
 • Yerel vergilerin belirlenmesi ve toplanması 
 • İhracata atılan ilk adımda potansiyel pazarların tespiti 

Doğru GTİP Numarasının Önemi

Ticarete konu olacak ürünlere uygulanacak tüm gümrük vergileri ve dış ticaret politikası önlemleri gümrük tarifesi üzerinden yürütüldüğünden dolayı firmaların doğru GTİP kodu tespiti son derece önemlidir. Gümrük kanununa göre, firmalar kodun yanlış beyan edilmesinden dolayı oluşan eksik verginin katı oranında ceza öder. Tarife yanlış beyan edilmiş ve gümrükçe tespit edilen tarife CE, TSE vb. denetime tabi bir tarife olup bu denetimlerde uygunluk belgesi alınamazsa ürüne el konulur ve gümrüklenmiş ve değer üzerinden ceza ödenir. GTİP kodu ihracat için de son derece önem arz eder.

Firmaların ihracat için attıkları ilk adım olan Pazar Araştırması için en önemli nokta doğru GTİP numarasıdır. Bir firmanın her şeyden önce ürününün tanımını bilmesi ve o doğrultuda ilerlemesi gerekir. Doğru ürün ile doğru Pazar araştırması yapılarak Hedef Pazarlar belirlenebilir ancak yanlış GTİP kodu ile ürününüzün potansiyeli olmayan bir pazarda hem zaman hem de para kaybına neden olabilirsiniz. GTİP numarası tespitinin mevzuat bilgisi ve yeterli donanıma sahip uzman bir kişi tarafından yapılması büyük önem arz etmektedir.

Şimdi gelelim Mikro İhracat terimine. Ürünlerini, mallarını yurtdışına satmak isteyenlerin en çok tercih ettiği ihracat türü mikro ihracattır.

Peki Nedir Bu Mikro İhracat?  

Mikro ihracat derken ilk akla gelen ihracatın büyüklüğü olmalı. Mikro bilinen anlamıyla küçük demek ve dolayısıyla mikro ihracat küçük ihracat anlamında yapılan ticari faaliyetin kapasitesini ve değerini ifade eder.

Yasal olarak ise mikro ihracat için gönderilerin 300 kg ağırlık ile 15 bin avroyu geçmeyen değerlere sahip olması gerekir. Mikro ihracatta kesin ve satış amacıyla yapılan bir faaliyet vardır ve farklı bir uygulama gerektirmez ve en önemlisi ETGB ile gerçekleştirilir.

İhracatın mikro ölçeklerde yapılabilmesini mümkün kılan bu ticaret modeli, özellikle e-ticaret firmaları için kullanışlıdır. Doğrudan tüketiciye satış yapıldığında, ürünler tutar ve miktar olarak düşük seviyede kalır. Mikro ihracatın kapsamı ise tam da bu gibi iş modellerine uygundur. Ayrıca bu ihracat modelinin ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile yapılması da e-ticarete olan uygunluğunu artırır. 

. Mikro ihracatta ise gümrük müşavirine ihtiyaç duyulmaz. ETGB hazırlama ve düzenleme yetkisi olan bir kurumla iletişime geçmek yeterlidir. Söz konusu kurumlar, uluslararası taşıma yapan kargo ve lojistik firmalarıdır. Bu firmalara, mikro ölçekteki ihracata konu olan ürünlerin orijinal faturası ve İngilizce kopyası teslim edilir. İlgili firma, söz konusu ticari faaliyeti müteselsilen sorumlu olarak gerçekleştirir. Sonrasında ise vergi iadesi ile ilgili işlemler yapılarak süreç tamamlanır. 

Eğer e-ticaret yapıyorsanız, sizin için bu süreç çok daha kolay bir şekilde ilerler. Mikro e-ihracat yapmak istiyorsanız, Becommer olarak sunduğumuz avantajlardan yararlanabilirsiniz. Mikro ihracat işlerinizde Becommer   sayesinde yurt dışına açılabilirsiniz. 

İnternetten ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen işletmelerin bir kısmı genellikle e-ticaret siteleri üzerinden yurtiçinde satış yapmaktadır. Bununla beraber bir e-ihracat sitesi kurarak ürün ve hizmetlerini yurtdışına da satan işletmeler bulunmaktadır. E-ihracat ile yurtdışına satış yapan firmalar genellikle bulundukları sektörde daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir. Çünkü e-ihracat firmaları gelirlerini döviz olarak elde etmektedir.

E-ihracat ile yurtdışına satış yapmak isteyen işletmeler birçok farklı yöntemi kullanarak satışlarını yapabilmektedir. Fakat günümüzde birçok işletmenin tercih ettiği e-ihracat türü mikro ihracattır. Çünkü mikro ihracat yapan firmalar birçok avantajlı durumdan yararlanma şansı yakalamaktadır.


Mikro İhracat Nasıl Yapılır?

Mikro ihracat yapmak isteyen kişi ve işletmelerin ilk olarak belirli çalışmalar yapması gerekmektedir.

 • Hedef Pazar belirleme
 • E-ihracat sektörü ve satılacak ürünlerin belirlenmesi
 • Rakip analizi
 • İş planı hazırlama
 • Şirket kuruluşu
 • Satış yöntemine karar verme ( E-ihracat Sitesi veya pazaryerleri)
 • Ürün tedariği
 • E-ihracat sitesi kurulumu
 • Sanal pos ve kargo entegrasyonu
 • Pazaryeri entegrasyonu ( Ebay, Amazon ve ETSY gibi pazaryerleri üzerinden satış yapacak işletmeler için.)
 • Dijital Pazarlama Çalışmaları

Mikro İhracat ile Geleneksel İhracatın Farkı Nedir?

Geleneksel ihracat olarak bilinen ihracat türünde gümrük müşavirlik hizmetleri bir zorunluluktur ve bu nedenle maliyeti oldukça yüksektir. Ancak mikro ihracatta gümrük müşaviri zorunluluğu olmadığı için daha az maliyetli bir ihracattır.

Mikro ihracat kapsama alanında neler vardır?

Brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15.000 Euro’yu geçmeyen eşyalar,
Fiyatı 150 Euro’yu geçmemek kaydıyla kişisel kullanım amaçlı kitap ve diğer basılı yayınlar,
Bin 500 Euro’yu geçmeyen ve brüt ağırlığı 30 kilogramı geçmeyen ve diplomatik veya yolcu eşyası olmamak kaydıyla serbest dolaşıma tabi olan mallar,
Kişiye ait olan ve varıştan bir ay önce veya varış tarihinden itibaren 3 ay içinde gelen kişisel eşyalar,
Kamu kurumları, müzeler, kütüphaneler veya bilimsel çalışma ve eğitim veren kurumlara gönderilen basılı yayınlar

Mikro ihracatın kapsama alanına girmeyenler nelerdir?

Kontrollü ürünler (Takviyeler, ilaçlar, kimyasallar, cep telefonları vb.)
Maliyetsiz ürünler
Brüt ağırlığı 300 kg’dan fazla ve değeri 15.000 Euro’yu aşan maddeler
Fuar ve Sergi Amaçlı Geçici Sevkiyatlar
Onarım Amaçlı Ürünler

Mikro ihracatta gümrük sürecini tamamlamak için gerekli belgeler nelerdir?

Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
Mikro İhracat Bilgi Formu
Fatura Aslı (Maliye onaylı ve Türkçe)
Sevkiyatın yapıldığı ülkede beyan için kullanılacak İngilizce veya Almanca fatura

Mikro İhracat İçin Ne Gereklidir?

Mikro ihracat şartları itibarıyla klasik modele göre daha esnektir. Fakat yine de birtakım şartlara bağlı olmak zorundadır. İhracatçıların taşıması gereken şartlardan biri elbette vergi mükellefi olmaktır. Vergi mükellefi olmak, bir kişinin ya da kurumun ticaret yapmasını yasal olarak engelleyen bir durum olmadığını gösterir. Vergi mükellefi olmak için ise şirket kuruluşu gerekir. Bu noktada şirketin ölçeği önemli değildir. Anonim ve limited şirketleri gibi şahıs şirketleri ile de mikro ölçekli ihracat yapabilmek mümkündür. Yani bireysel olarak ihracat yapmak istiyorsanız, mikro model bunu da mümkün kılar. 

Şirketin fatura kesme ve vergi bildirimi yapma yetkisi de olmalıdır. Çünkü süreç sadece yasal çerçeveler doğrultusunda kesilmiş faturalar baz alınarak yürütülür. Ayrıca yurt dışına ürün satan firmanın gümrük sistemine, e-devlet üzerinden “ihracatçı” unvanıyla kayıt yaptırması gerekir. Süreci yürütme görevi ise lisanslı lojistik ve kargo firmalarındadır. Yasaklı olanlar dışında kalan ürünlerin, çizilmiş sınırlar dâhilinde yurt dışına satılması hâlinde mikro ihracat yapılabilir.

Neden Mikro İhracatı Seçmelisiniz ve Avantajları Nelerdir?

Erken aşamada işi yabancı bir ülkede genişletmek insanı tedirgin eden ve korkutan bir beklenti aslında. İşinizi sağlam yapmak ve korkularınızı yenmek ilk atacağınız adımlar olacaktır. Bu nedenle, güvenlik için gerekli tüm ekipmanların yanınızda taşınabilmesi ve el altında bulundurulabilmesi için suya girmeden önce suların tadına bakmak ve derinliği ölçmek her zaman daha iyidir.

Mikro ihracat aynı şeyi yapar, çok karmaşık yasal veya evrak işleri olmadan, ürünler yurtdışına gönderilebilir ve pazarları test edebilir. Bu aynı zamanda ticaretle uğraşan insanlarla ilişki kurmaya da yardımcı olur.

Aşağıda, Mikro ihracatları denemenin bazı avantajları bulunmaktadır: –

Özel aracılık ve depozito ücretlerinin ödenmesi gerekmez

Çıkış depo ücretini ödemezsiniz.

İhracatçı Birlikleri kaydı yaptırmak zorunlu değilsiniz.

Vekaletname gerekmediğinden noter ücreti yoktur.

En aza indirilmiş evrak işleri çok zaman kazanmanıza yardımcı olur

İhracat ürünlerinin nihai alıcıya hızlı teslimatı yapılır.

KDV iade işlemleri kolaydır

Beyanname arşivi gerekli değildir

Mikro ihracatta ihracatçıların genel rejime uyması zorunlu değildir.

ihracat parasının ülkeye getirilmesi (6.11.2018 tarihli TCMB Genel Tebliği 22. maddesi)

Mikro ihracat, gümrükleme prosedürleri, yoğun dokümantasyon ile uğraşmadan küresel sulara girmenin daha kolay bir yoludur ve dijitalleştiği için süreç daha hızlıdır. Yurtiçi ve küresel pazarlarda aynı anda büyürken yolculuğuna başlamak isteyen yeni başlayan girişimciler için bir nimet.

Ürünleri veya hizmetleri dış pazarlara ihraç etmek, müşteri tabanını genişletmenin, riskleri birden fazla pazara dağıtmanın, birim başına maliyetleri düşürmenin ve yurtdışındaki rakiplerden bilgi ve içgörü kazanmanın bu yollarından biridir. Ödüller çok kazançlı görünse de, yabancı düzenlemeler, tarifeler ve gümrük prosedürleri, hantal evrak işleri ve ödeme tahsilat sorunları nedeniyle çoğu küçük işletme bu yönde ilerlemez. Gümrükleme süreci çok ayrıntılı olduğundan ve yoğun dokümantasyon gerektirdiğinden ilk başta göz korkutucudur.

Başlangıç ​​seviyesinde kurtarıcı olarak gelen bir şey, işletmelerin ayrıntılı bir gümrükleme sürecinden geçmek zorunda kalmadan pazar ihtiyaçlarını anlarken dış pazarda ilişki kurmalarına yardımcı olacak Mikro ihracattır.

Mikro İhracatta Hangi Belgeler Gereklidir?

Mikro ihracat için gerekli belgeler ise şöyle sıralanabilir:
Dolaylı temsil yetki belgesi (bir kere hazırlanır)
İhracat bilgi formu
Maliye onaylı fatura ya da e-arşiv fatura
İngilizce fatura (commerical invoice / proforma)
 
 

Mikro İhracat Faturası Nasıl Hazırlanır?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken dikkatli davranılmalıdır. Faturanın üzerinde
Alıcı firmanın tam unvanı,
vergi dairesi,
vergi numarası,
adresi
Gönderici firmanın tam unvanı,
vergi dairesi,
vergi numarası,
adresi
Ürünün menşei (Ürünlerin menşei farklı ülkeler ise her ürün için ayrı ayrı belirtilmeli.)
Fatura tipi
Fatura numarası
Fatura tarihi
Düzenlenme tarihi ve zamanı
Gönderinin teslim şekli
İmza ve kaşe

Mikro ihracat evrak konusunda avantajlı bir yöntem olsa da bazı belgelere ihtiyaç duyulur. Söz konusu belgelerden herhangi birinin eksikliği ya da belge üzerindeki bir yanlışlık, ihracat sürecinin gerçekleşmemesine yol açabilir. Bu nedenle hassas davranılmalıdır. hatasız bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu süreçte maliye onaylı fatura ya da e-arşiv fatura düzenlenmelidir. Mikro ihracat e-fatura ile gerçekleştirilebilen bir işlem değildir. Bu işlem

Mikro İhracat Faturası Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Mikro ihracat faturası hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır. Öncelikle yukarıda listelenen bilgilerin tamamı, eksiksiz ve hatasız bir şekilde faturada yer almalıdır. Bu bilgilerin faturada yer alış şekline de dikkat etmek gerekir. Diğer detaylar aşağıdaki gibidir.

 • İhracat faturası KDV hariç bir şekilde hazırlanmalıdır. 
 • Faturada GTİP ve menşe bilgileri ile birlikte Türkçe tanımına da yer verilmelidir.
 • Adres bilgilerinde ülke adı mutlaka belirtilmelidir.
 • Resmî fatura ile proforma faturadaki içerik ve değerler bire bir aynı olmalıdır.
 • Sigorta ve navlun gönderici tarafından ödendi ise faturada ayrıca belirtilmelidir. 
 • Hazırlanan faturanın çıktısı alınmalı, ıslak imza atılmalı, kaşelenmeli ve matbu olarak teslim edilmelidir. 

Mikro İhracat İle Neler Satılabilir?

Mikro ihracat ürünleri ile ilgili bazı kurallar ve kısıtlamalar vardır. Sadece limitleri geçemeyen ve yasaklı listede olmayan ürünlerin satılması durumunda ihracat yapılabilir. Buna göre aşağıdaki durumlarda mikro ihracat söz konusu olamaz.

 • Bedelsiz ürün gönderimi
 • Limiti geçen ihracatlar
 • Tamir amaçlı çıkışlar
 • Dahilde & hariçte işleme vb. işlemler
 • Sipariş ile ilgili numuneler
 • Fuar ve sergi amaçlı geçici çıkışlar
 • İzne tabi, kısıtlamalı, yasaklı ve denetime bağlı ürünler

Mikro ölçekli ihracata konu olmasına izin verilen bazı ürünlerde çeşitli kısıtlama ve şartlar da vardır. Örneğin ilaçlarda Sağlık Bakanlığı onayı şartı aranır. Altın ve gümüş gönderilerinde işçilik bedelini, makina parçalarında AC, DC, Watt gibi bilgileri, tekstil alanındaki ürünler.

 • Odun
 • Tarihi eserler
 • Tütün tohumu ve fidesi 
 • Kapya cinsi kırmızı biber
 • Meyan kökü
 • Ham lüle taşı
 • Zeytinyağı

Salep

Mikro İhracat İşlemleri ve Global Kargo Firmaları Nelerdir?

Bu ticaret yöntemini tercih ederek satış yaptığınızda, ihracat sürecinin tümünü global kargo firmaları sizin adınıza yapar. Firmanızı seçtikten sonra dolaylı temsil yetki belgesi hazırlayıp imza sirküleriniz ile birlikte teslim edersiniz. Sonrasındaki mikro ölçekli ihracat işlemlerinizde, anlaştığınız global kargo firması sizin temsilciniz olur. Mikro ihracat kargo ücretleri de firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla firma seçiminde bu detayı da göz önünde bulundurmanızda fayda vardır. 

UPS Mikro İhracat

UPS hem yurt içi hem de yurt dışı gönderilerin taşıma ve teslimat işlemlerini yapan global bir kargo firmasıdır. Bu doğrultuda ETGB ile yapılan gönderileri de yurt dışına taşır. Sürecin başlatılması için gerekli belgeler e-posta ile firmaya iletilir. Gönderiyi teslim almaya gelen UPS personeli ise belgelerin orijinallerini talep eder. İşlemler tamamlandıktan sonra gönderinin çıkışı yapılır. 

DHL Mikro İhracat

DHL, mikro ölçekli ihracat yapan işletmelerin tercih ettiği en popüler kargo firmalarından biridir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi düzenleme yetkisi vardır. Hızlı bir hizmet verir ve anlaştığı firmalara, web site üzerinden beyanname sorgulama imkânı tanır. 

TNT Mikro İhracat

ETGB düzenleme yetkisi olan TNT, mikro ölçekli ihracat kapsamında satışı yapılan ürünlerin yurt dışındaki adrese ulaştırılmasını sağlar. Gerekli belgelerin firmaya ulaştırılmasından sonra gönderinin çıkış işlemleri başlatılır. Bu süreçte, beyannameye konu olan ürünlerin mikro ölçekli ihracat limitleri dahilinde olması önemli bir detaydır. 

FedEx Mikro İhracat

Mikro ihracat sürecinde tercih edilen popüler kargo firmalarından biri de FedEx’tir. FedEx, ihracatı gerçekleştiren firma adına ETGB düzenler ve bu elektronik beyanname ile ilgili tüm işlemleri tamamlar. 

PTT Mikro İhracat

Kargo konusunda Türkiye’nin en kapsamlı firmalarından biri olan PTT de mikro ölçekli ihracat gönderilerini taşıma yetkisine sahiptir. İhracata konu olan ürünlerin Türkçe ve İngilizce faturaları ile birlikte PTT merkezlerine ulaştırılması gerekmektedir.