Becommer.com

Konşimento Nedir? Ne Zaman ve Kim Düzenler? 2022 Rehberi

Konşimento Nedir?

Konşimento veya ”bill of lading” bir taşıyıcı tarafından bir göndericiye verilen ve taşınan malların türünü, miktarını ve varış yerini ayrıntılandıran yasal bir belgedir ve deniz taşımacılığı ile ilgili bir belgedir. Bir konşimento, taşıyıcı malları önceden belirlenmiş bir varış noktasında teslim ettiğinde, bir gönderi makbuzu görevi görür. Bu belge, nakliye şekli ne olursa olsun, sevk edilen ürünlere eşlik etmeli ve taşıyıcı, gönderici ve alıcıdan yetkili bir temsilci tarafından imzalanmalıdır.

Konşimento, taşınan ürünler için  bir tapu belgesi gibidir. Sevk edilen mallar için, taşıyıcı ile gönderici arasındaki bir sözleşmedir. Düzgün yönetilir ve gözden geçirilirse bir konşimento, varlık hırsızlığını önlemeye yardımcı olabilir.

Konşimento, nakliyeciye ve göndericiye bir gönderiyi doğru bir şekilde işlemek için, gerekli tüm ayrıntıları sağlayan, yasal olarak bağlayıcılığı olan önemli bir belgedir.

Konşimento’nun üç ana işlevi vardır.

  • Birincisi, konşimentoda tanımlanan eşyanın tapu belgesidir.
  • İkincisi, sevk edilen ürünler için bir makbuzdur.
  • Son olarak, konşimento, malların taşınması için kararlaştırılan hüküm ve koşulları temsil eder.

Konşimento Nedir-Becommer.com

Örnek olarak, bir lojistik şirketi Adıyaman’daki bir fabrikadan Kocaeli’ndeki bir benzin istasyonuna benzini ağır kamyonla taşımayı planlıyor. Bir fabrika temsilcisi ve şoför, gazı kamyona yükledikten sonra konşimentoyu imzalar. Taşıyıcı yakıtı Kocaeli’ndeki benzin istasyonuna teslim ettiğinde, kamyon şoförü istasyon memurunun da belgeyi imzalamasını ister.

Hırsızlığı önlemek için her işletmenin dahili kontrollere sahip olması gerekir. İç kontrolün kilit bileşenlerinden biri, bir çalışanın bir işletme içinde çok fazla kontrole sahip olmasını engelleyen görevlerin ayrılığıdır. Hiçbir iki iç kontrol sistemi aynı değildir. Ancak çoğu, standart yönetim uygulamaları haline gelen standart bir dizi temel felsefeyi takip eder. İç kontrollerin uygulanması, operasyonların düzenlenmesine ve dolandırıcılığın önlenmesine yardımcı olabilir. Bir konşimento, varlık hırsızlığını önlemek için uygun şekilde yönetilmesi ve gözden geçirilmesi gereken birkaç önemli belgeden biridir.

Konşimento Terimleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1-Konşimento Numarası Ne demektir?

Konşimento numarası, nakliye hattı tarafından tahsis edilen, benzersiz bir numaradır ve gönderinin durumunun takibi için kullanılan ana numaradır.

2-Konşimento Talimatı Nedir?

İthalatı yapacak şirketin, Nakliye firmasına verdiği formun adıdır. Bu talimatın için, sevk edilecek ürünün tanımı, kap ağırlığı, alıcı bilgisi, çıkış limanı bilgisi, hedef varış limanı, konşimentonun türü gibi başlıklar belli olduktan sonra son olarak konteyner numarası yazan dökümandır.

3-BL belgesi nedir?

BL, ”Bill of Lading” ‘in kısaltmasıdır. Konşimento anlamında kullanılır.

 

İlgili: Becommer Amazon Hesap Açma Hizmetleri 

İlgili: Becommer Amazon Hesap Yönetim Hizmetleri 

Konşimento Nerde Kullanılır? Konşimento Örneği

Örneğin, XYZ Fine Dining’in haftada beş kez taze et ve balık sevkiyatı aldığını varsayalım. Restoran müdürü, restoranın sipariş etmesi gereken et ve balığın türünü ve miktarını belirler. Daha sonra bir satın alma siparişi (PO) doldururlar ve XYZ’nin sahibi, gıda satıcısına e-postayla gönderilmeden önce her bir PO’yu inceler ve adının baş harfini yazar. Satıcı et ve balığı toplar ve gece nakliyecisinden bir temsilci ile birlikte bir konşimento imzalar.

Konşimento Örneği:

Konşimento Nedir

Daha sonra, taşıyıcı yiyecekleri restorana teslim eder ve yönetici, konşimentodaki bilgileri PO’da talep edilenlerle karşılaştırır. Bilgiler eşleşirse, PO ve konşimento, belgeleri inceleyen ve gıda satıcısına ödenecek bir çek yazan mal sahibine gönderilir.

Bu örnekte, mal sahibi, satınalma siparişini ve konşimentoyu incelemeden satıcıya bir çek düzenlemez. Bu adım, XYZ’nin yalnızca sipariş ettikleri ve aldıkları için ödeme yapmasını sağlar. Restoran müdürü bunları karşılaştırdığında iki belge uyuşmuyorsa, yönetici satıcıya istisna hakkında soru soracaktır. Üçüncü bir çalışan, banka ekstresini uzlaştırır ve şirkete para yatırır. Hırsızlığı önlemek için tüm bu adımların uygulanması önemlidir.

Konşimento Neden Önemlidir?

Konşimentonun önemi, taşıyıcıya ve göndericiye bir gönderiyi doğru bir şekilde işlemek için gerekli tüm ayrıntıları sağlayan yasal olarak bağlayıcı bir belge olması gerçeğinde yatmaktadır.

Esasen, bir iniş faturası tartışmasız sevkiyat kanıtı olarak aynı görevi görmektedir. Ayrıca, bir konşimento, hırsızlığı önlemek için bir firmanın iç kontrol yapısının hayati bir parçası olan görevlerin ayrılığına izin verir.

İlgili: Becommer Amazon Danışmanlık Hizmetleri 

İlgili: Becommer PPC Reklam Kurulum Hizmetleri 

Konşimento Ne İçin Kullanılır?

Bir konşimentonun üç ana amacı vardır. Birincisi, konşimentoda tanımlanan eşyanın tapu belgesidir. İkincisi, sevk edilen ürünler için bir makbuzdur. Son olarak, konşimento, malların taşınması için kararlaştırılan hüküm ve koşulları temsil eder.
Tipik olarak, bir konşimento, göndericinin (gönderici) ve alıcının (alıcı) adlarını ve adreslerini, gönderi tarihini, miktarını, tam ağırlığını, değerini ve yük sınıflandırmasını içerecektir.

Ek olarak, tehlikeli olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı, kullanılan ambalaj türü, taşıyıcı için özel talimatlar ve özel sipariş takip numaraları dahil olmak üzere öğelerin eksiksiz bir açıklaması da konşimentoda bulunmaktadır.

İlgili: Becommer PPC Reklam Yönetimi

İlgili: Becommer Amazon Ürün Listeleme Hizmetleri

Konşimentonun dokuz maddesi nelerdir?

(i) Tacirin bir eylemi veya ihmali, (ii) paketleme veya işaretlemenin yetersizliği veya kusurlu durumu, (iii) Malların Satıcı tarafından veya onun adına elleçlenmesi, yüklenmesi, istiflenmesi veya boşaltılması (Bkz. Madde 8), (iv) Malların doğal kusuru, (v) grev, lokavt, durdurma veya emeğin kısıtlanması

Bir konşimentoda ne olması gerekiyor?

Tipik olarak, bir konşimento, göndericinin (gönderici) ve alıcının (alıcı) adlarını ve adreslerini, gönderi tarihini, miktarını, tam ağırlığını, değerini ve yük sınıflandırmasını içerecektir.

Teslim alma tarihini yanlış etiketleme, paketin ağırlığına bir ondalık basamağı yanlış yerleştirme, yanlış yük sınıfını belirleme vb. – tüm bu sorunların tümü, işlem sürecinin bir noktasında ortaya çıkmaya başlar ve çoğu zaman olmasa da ek masraflar ve küçük hatalar da eklenir.

Bir gönderi için kaç konşimentoya ihtiyacınız var?

Tipik olarak, biri gönderici için, biri alıcı için ve biri de bankacı, komisyoncu veya üçüncü taraf için olmak üzere üç fatura düzenlenir.

Düzenlenecek konşimento sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur, ancak düzenlenen konşimento sayısı faturada belirtilmelidir. Konşimento bir tapu belgesi olduğu için değerlidir.

Konşimentoyu kim düzenler?

Ev Konşimentosu: Nakliye şirketi veya gemi işletmeci olmayan ortak taşıyıcı (NVOCC) tarafından düzenlenir. Burada gönderici satıcı/ihracatçı, alıcı ise alıcı/alıcıdır. Ana Konşimento: Nakliye hattı veya nakliye şirketi tarafından düzenlenir ve aynı zamanda okyanus veya nakliye şirketi olarak da bilinir. Temiz konşimento, sevkiyat sırasında malda herhangi bir hasar veya kayıp olmadığını beyan eden bir belgedir. Temiz konşimento, ürün taşıyıcısı tarafından, tüm paketlerde herhangi bir hasar, eksik miktar veya kalite sapmaları olup olmadığı iyice incelendikten sonra düzenlenir. Bir konşimento devredilebilir olmalıdır 
 

Kesin bir makbuzdur, yani malların yüklendiğine dair bir onaydır; ve taşıma sözleşmesinin şartlarını içerir veya kanıtlar; ve. nemo dat kuralına tabi olarak mallar için bir mülkiyet belgesi görevi görür. Konşimento genellikle biri gönderici için, biri nihai müşteri için ve biri de banka için olmak üzere üç nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan herhangi biri, eşyanın serbest bırakılmasına izin verilerek teslim edildiğinde, diğer iki nüsha hükümsüz sayılır. Beyan yanlışsa, gönderici, uygunsuz paketleme nedeniyle mallarda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan sorumlu tutulabilir ve/veya bir talep yoluyla masrafları karşılayamayabilir

Alıcı/Gönderici: Alıcı, gönderiyi almaya yetkili taraftır. Bu genellikle, ancak her zaman değil, malların alıcısıdır.

Konşimento Kıymetli Evrak mı?

Evet.

Hukuki değere sahip kıymetli evraktır. Konşimento prosedürünü değiştirmek, yalnızca kargo sahibi veya sorumlusu tarafından resmi olarak talep edilebilir. Başka bir deyişle, Konşimento mülkiyeti temsil ettiğinden, yalnızca tüm belgelere sahip olan şirket bir geçiş B/L talebinde bulunabilir. Konşimento (BOL), navlun hizmetlerinin makbuzu, bir nakliye şirketi ile gönderici arasındaki bir sözleşme ve bir tapu belgesi olarak çalışır.

Konşimento, sürücüye ve taşıyıcıya navlun sevkiyatını işlemek ve doğru şekilde faturalandırmak için gereken tüm ayrıntıları sağlayan yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. Konşimento, gönderici (gönderici), taşıyıcı (nakliyeci), alıcı (alıcı/alıcı) ve taşınan mal hakkında detaylı bilgiler içerir.

Ciro edilebilir bir konşimento, taşıyıcıya, orijinal ciro edilebilir faturaya sahip herhangi bir kişiye mal teslim etmesi talimatını verir. Ciro edilemez bir Konşimento, malların gönderilmesi gereken belirli bir alıcıya gider.
Konşimento, nakliye endüstrisindeki en önemli belgelerden biridir. Yük sevkiyatını işlemek ve doğru şekilde faturalandırmak için gerekli tüm ayrıntıları sürücüye ve taşıyıcıya sağlayan yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.
Ağır vasıta işleticisi, taraf olduğu nakliye sözleşmelerine ilişkin konşimento ve konşimentonun kısa formlarının birer nüshasını 2 yıl süreyle saklar.
  • Elektronik Konşimento avantajları nelerdir?

Taşıma masraflarından evrak taşıma masraflarının çıkarılması. …
İş sürekliliğini sağlayın ve daha hızlı belge aktarımlarına olanak sağlanması …
Gelişmiş güvenlik ve sahtecilik, dolandırıcılık ve kayba karşı  duyarlılık.
  • Konşimento ile irsaliye arasındaki fark nedir?

Konşimento unvanı iletirken, irsaliye yalnızca alıcının malları belirlenmiş bir varış noktasına taşımak için gönderici ile sözleşme yaptığının kanıtı olarak hizmet eder.
Kamyoncu, bir yükün teslimini müteakip, konşimentoyu hizmetlerini ödemekle yükümlü olan kişiye ibraz etmelidir.

Bir Deniz Konşimentosu, bir taşıma sözleşmesinin ve taşınan malların alındığının kanıtıdır; Konşimento, malların taşınması ve teslim alınması sözleşmesi olarak işlev görürken, aynı zamanda mülkiyeti sağlayan bir tapu belgesi işlevi görür.

Emtia Bilgileri: Sevk edilen tüm emtiaların Miktarı, Türü ve Açıklaması listelenir. Taşıma veya istifleme sırasında özel veya ek özen veya dikkat gerektiren mallar, normal bakım ile güvenli taşımayı sağlayacak şekilde işaretlenmeli ve paketlenmelidir

Konşimento neden düzenlenir?

Konşimento taşımacılık şirketi ya da Navlun komisyoncusunun alıcının adına düzenlendiği belgedir. Hukuki bir nitelik taşıyan belge, malların anlaşılan şartlarla taşındığını, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösterir. Konşimento ciro edilemez ve ciro edilebilir olarak iki türlüdür.
Konşimentonun kullanıldığı alan taşımacılık alanıdır. Uluslararası taşımacılık, özellikle deniz taşımacılığında kullanılır. Yapılacak olan nakliye işlemi ile beraber nakliye firması bünyesinde ilgili yükler gemiye bindirildikten sonra konşimento belgesi düzenlenir.
 
 
Konşimentolar, bir çeşit taşıma senedi olarak işlem gördüklerinden dolayı fatura yerine geçmez

Konşimentolarda navlun miktarı ve maliyet dışında alıcı ve gönderici bilgileri ve yük miktarı ve niteliği gösterilir. Navlun; taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir. Konşimento, gemiyle gönderilen malların taşıyan tarafından teslim alındığını gösteren belgedir.

Kaç çeşit konşimento vardır?

Taşımanın türüne göre Düzenli Hat Konşimentosu, Konteyner Konşimentosu, Kombine Taşıma Konşimentosu gibi çeşitleri bulunur

Konşimentonun üzerinde esas olarak taşınmak üzere taşıyıcıya teslim edilen bir malın gemiye yüklendiği bilgisi, alıcının isim ve adres bilgileri ve taşımaya konu olan mala ait diğer bilgiler yer alır.

  • Kısa konşimento

Short form konşimentonun en belirgin özelliği sözleşme metninin konşimento belgesinin arka yüzünde bulunmasıdır. Arka yüzde yer alması gereken sözleşme metninin kaynağına on yüzde değinilmekle yetinilmiştir bu özelliğinden dolayı bu tür konşimentoya “Blank Back” (arkası bos) konşimento denir.

  • Tek konşimento ne demek?

İki farklı türden taşımacılığın birlikte olduğu taşıma işinde düzenlenen belgedir. İki liman arasındaki denizden taşımanın uzantısında kara yolu ile taşıma da varsa (önce karayolu sonra denizyolu) ve tanzim edilen konşimento malın bu tür aktarmalı taşımasını kapsıyorsa buna Through Bill of Lading (tek konşimento) denir.