Becommer.com

Tıklayın Sizi Arayalım

Sizi Arayalım, Ücretsiz Bize Danışın


Veri Sahibi Başvuru

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. AMAÇ VE KAPSAM

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin talepleri için veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir. İşbu Başvuru Formu, ilgili kişi olarak, Becommer Services LLC. (“Becommer”) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e (“Tebliğ”) uygun olarak hazırlanmıştır.

  • İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ

Başvurunuzu sonuçlandırmak ve sonucu size iletmek amacıyla aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Ad-Soyad  : 
TC Kimlik Numarası (Yabancı uyruklular için Pasaport Numarası veya varsa Kimlik Numarası): 
Adresi (Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi)  : 
Telefon Numarası  : 
E-posta Adresi  : 
Şirketimizle Olan İlişkiniz        :
Şirketimizle Olan İlişkiniz Devam Ediyor mu?:

Burada yer alan bilgilerinizi, sadece başvurunuzu değerlendirmek ve sonuçlandırmak amacıyla kullanacağız ve olası bir şikayetin veya uyuşmazlığın çözülmesi amacıyla makul bir süre boyunca saklayacağız.

  • TALEP EDEBİLECEĞİNİZ KONULAR

Aşağıdaki tabloda, kişisel verileriniz bakımından talep ettiğiniz konuları işaretlemenizi rica ederiz.

Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.  
Kişisel verilerim işleniyorsa, buna ilişkin bilgi talep ediyorum  
Kişisel verilerim işleniyorsa, işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işleniyorsa bunların düzeltilmesini istiyorum.
İşleme sebebi ortadan kalkan kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesi talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.
Kişisel verilerimin silinmesine ilişkin talebimin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini istiyorum.
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmekte ve analiz neticesinde şahsım aleyhine sonuç çıkarmaktadır. Bu sonuca itiraz ediyorum.
  • TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA

Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına, yukarıda işaretlemiş olduğunuz talepleri detaylı olarak aşağıdaki alana ayrıntılı açıklamanızı rica ederiz. Talebiniz için gerekli açıklamaların burada yer almaması sebebiyle oluşabilecek hata veya kusurlardan Becommer sorumlu olmayacaktır.

 

5. BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Başvurunuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle işbu Form’u doldurmanız gerekmektedir. Form’u ıslak imzalı olarak imzaladıktan sonra, Form’u

• Islak imzalı olarak belirtilen firma adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden teslim ederek iletebilir,

• Islak imzalı olarak belirtilen firma adresine noter vasıtası ile gönderebilirsiniz.     

Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir.