Becommer.com

Tıklayın Sizi Arayalım

Sizi Arayalım, Ücretsiz Bize Danışın


Etsy Vergi & Gümrük / SSS

Etsy Vergi & Gümrük / SSS

Evet, Etsy’de şirket kurmadan satış yapabilirsiniz. Ancak vergi mükellefi olmanız gereken muafiyet hacimlerini aştığınız anda şirket kurmanız gerekir.

Eğer vergi mükellefiyseniz doğal olarak sattığınız her ürün için fatura kesilmesi gerekir. Ama vergi muafiyetine sahipseniz bu durumda fatura kesmeniz gerekmez.

Genel olarak her hangi bir kişi evde yada başka bir yerde kendi ürettiği ürünlerin satışı için vergi muafiyeti talebinde bulunabilir. Bunun için;

 • Üretimde sanayi tipi veya seri üretim yapan aletler kullanılmamalıdır
 • Dışarıdan işçi çalıştırılmamalıdır
 • Evde imal edilen ürünlerin satışı yapılmalıdır
 • Örgü işleri, gıda malzemeleri gibi kişisel kullanım için üretilebilen ürünlerin satışı vergiden muaftır
 • Yıl içindeki satış tutarı 240 Bin TL’yi (2021 yılı için) aşmamalıdır.

şartlarına sahip olup ilgili vergi dairesine başvurarak “Vergi Muafiyet Belgesi” alınması gerekmektedir.

Hayır evden e-ticaret yapan herkes vergi muafiyetine başvurabilir. Şartlarınızın uygun bulunması durumunda vergi muafiyet belgesi alabilirsiniz.

Vergiden muaf esnaf belgesi almak için;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesindeki formun doldurulur
 •  Bu formun çıktısı alınarak bağlı bulunulan vergi dairesine başvuru yapılır.
 • Vergi dairesinden bir yetkili gelerek muafiyet talep edilen kişinin ilgili adresinde inceleme yapar
 • Şartlar uygunsa 3 yıl geçerli olmak üzere muafiyet belgesi düzenlenir ve tarafınıza verilir.

Muafiyet mevzuatı için tıkla.

Gelir vergisi muafiyeti için gereken şarlar şunlardır;

 • Evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satıyor olmak,
 • İş yeri sahibi olmamak,
 • Sanayi tipi veya seri üretim kabiliyeti olan makine ve alet kullanmıyor olmak
 • Vergiden muaf esnaf belgesi almak
 • E-ticaretten yapılan tüm gelirin bankada bulunan bir ticari hesaba aktarılması
 • Hasılat tutarının 240 bin TL’yi aşmaması

Gelir Vergisi Kanunu Madde 9 / Bent 10.

(7256 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 17.11.2020)

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılı için 240.000 TL.) aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Vergi muafiyet belgesi alındıktan sonra 3 yıl geçerlidir.

Evet, vergi muafiyet belgesinin 3 yıllık süresi bitince tekrar başvurularak yeniden alınabilir.

Hayır vergi muafiyet belgesi almak ücretsizdir. 

Etsy satışlarınızda mikro ihracat ile gönderdiğiniz ürünlerde Türkiye gümrüğünde her hangi bir gümrük vergisi ödemezsiniz. Bununla birlikte gönderdiğiniz ülke ve eyalete göre ürün ithalatı bir gümrük vergisine tabi olabilir.

Etsy satışlarınızı gönderdiğinizde hedef ülkede bir gümrük vergisi varsa bu tip bir gönderi ve ürün için bir gümrük vergisi ödenmesi gerekebilir. Etsy politikalarına göre bu vergiyi müşteri öder. Bununlar birlikte müşteriler bu vergiyi sorun yapabilir. Bu nedenle alıcıları bu noktada önceden bilgilendirmek gerekir.

Gümrük vergisi kesmek için genelde ülkeler bir limit belirlerler. Bu limitin üstüne çıktığında ürünün bedeli ülkeler gümrük bedeli alır. Buna göre limit yüksekse muhtemelen perakende satılan bir üründen gümrük vergisi çıkmazken limit düşükse gümrük vergisi çıkabilir. İşte size;

Gümrük Vergi Sınırı Yüksek Ülkeler: Endonezya, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Peru, Filipinler, Suudi Arabistan, Singapur, Tayvan, Amerika

Gümrük Vergi Sınırı Düşük Ülkeler: İngiltere, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Mısır, Kuveyt, Libya, Pakistan, Tanzanya, Yemen

Müşterinizin ülkesinin gümrük tarifesini buradan öğrenebilirsiniz.